Què són els implants dentals?

Un implant dental no és res més que un petit dispositiu en forma de cargol roscat que es col·loca dins de l’espessor de l’os de la mandíbula o del maxil·lar i que té la missió d’aguantar una dent artificial.

De quin material estan fets els implants?

Bàsicament s’utilitzen dos materials, el titani i el zirconi. El titani és el material més utilitzat en els implants, pel que podríam0s dir que tots els implants són iguals, però no és així, el que veritablement diferencia un implant d’un altre és el tractament a què se sotmet el titani en la fabricació de l’implant . Existeixen 27 graus diferents de titani, el de grau 5 és el que posseeix les característiques ideals per ser biocompatible i és el que s’utilitza més freqüentment per als implanets dentals.

El zirconi és un material, que fins ara, hi ha poques cases comercials que l’utilitzin com a implant. Més estès està el seu ús com a corona dentària, però com implant pròpiament dit, encara no. Entre els seus avantatges està que en ser de color blanc afavoreix més l’estètica dental. Els seus desavantatges és la seva gran duresa que en ocasions pot lesionar la connexió entre implant i pròtesi.

Manteniment

Les corones sobre implants i altres substituts de pròtesis dentals estan fetes per ser notablement resistents a prova de fallades. Són extraïbles i reemplaçables (només per la seva dentista), pel que si el dany o desgast requereix reemplaçament, això es pot aconseguir sense afectar a l’implant o la seva fixació a l’os. No obstant això, els implants requereixen un manteniment. És important per al seu manteniment la pràctica diària d’una bona higiene oral, incloent el raspallat i l’ús del fil dental per controlar la placa bacteriana. També és important les visites de control bianuals. Són necessaris instruments especials per netejar els implants dentals que no danyen la superfície metàl·lica sota dels teixits de les genives. El seu dentista haurà de vigilar els seus implants per assegurar-se que la osteointegració és estable, i que les corones de l’implant, els ponts o les dentadures estan funcionant adequadament.

Com és el procediment?

Es necessita un equip professional dental per avaluar i planificar la col·locació d’implants dentals i la seva restauració, la fabricació de corones, ponts o dentadures postisses que es fixin en el cim dels implants i siguin visibles a la boca. El nostre equip dental consisteix en un especialista en Cirurgia Oral i Maxil·lofacial i un prostodoncista, que planifica i posa les restauracions. La col·locació d’implants dentals requereix un procediment quirúrgic en el qual es creen canals de precisió a la mandíbula, sovint utilitzant una guia quirúrgica, en el nostre cas la cirurgia es realitza sota la col·locació de guia quirúrgica planificada amb ordinador mitjançant un programari que inclouen els últims avenços en cirurgia guiada. Els implants es col·loquen, a continuació, en els llocs perquè estiguin en contacte íntim amb l’os. Generalment necessiten de dos a sis mesos per osteointegrarse, és a dir, unir-se a l’os abans que puguin suportar les forces masticatòries.