Què és la liposucció de la papada?

És la millor opció per millorar el contorn del rostre. El greix que s'acumula sota la línia de la mandíbula pot ser eliminada a través de la reducció de papada o liposucció de papada.

Tipus d'intervenció

Les incisions produïdes per la cànula són bastant petites, la cicatrització serà immediata. Una liposucció d'aquest tipus no requereix de més de 2 hores.

Cirurgia
2h d'intervenció. Sense ingrés.

Recuperació

Després de la intervenció la majoria dels pacients mostra una enorme satisfacció i per regla general els resultats són molt bons, aconseguint eliminar la papada, estilitzar el coll i aconseguint que el pacient es vegi millor.

Com és el procediment?

És un tractament que sol realitzar-se amb anestèsia local. Es realitza una petita incisió sota de la barbeta, on s'introdueix una petita cànula dissenyada per a aquest tipus d'intervencions. Aquesta cànula s'encarrega d'aspirar tot l'excés de greix.