Aquestes tècniques són altament complexes i requereixen d'una gran especialització i experiència en aquest camp.